Đại Sứ Quán Ấn Độ Tại Việt Nam

MenuConsulateEducationConsular ServicesVisa ServicesPassport ServicesAttestation & Consular ServicesBilateral RelationsCommerceDoing Business in IndiaDoing Business in VietnamMediaEvents/Photo GalleryVisit IndiaUseful LinksContactWhat"s New
*
Consul General

*

Dr. Madan Mohan Sethi

Consul General of India, Ho bỏ ra Minh City

Dr. Madan Mohan Sethi joined Indian Foreign Service (IFS) in 2006. From 2006-2008, he was under training at Foreign Service Institute (FSI), New Delhi. For a brief period from February 2008-September 2008, he worked as an Attache in BSM (Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar và Maldive) Division of the Ministry at New Delhi. From September 2008-September 2010, he worked as a Language Trainee (LT) in the Embassy of India, Yangon, also holding the full responsibility of the Culture và Information Wing of the Indian Embassy. From September 2010 lớn Feb 2014, he was the Consul General in Consulate General of India, Mandalay, Myanmar. From March năm trước to August 2017, he handled the responsibility as Political & Commercial Officer in Embassy of India, Rome. In the absence of the regular officer, Dr. Sethi also represented India in Food & Agricultural Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD) & World Food Programme (WFP) for a period of thirteen months from July 2016 to August 2017. From August 2017 to April 2019, Dr Sethi handled works related to ASEAN ML Division in Minisry. From May 2019 to lớn May 2020, he discharged the charge of Director, Central Europe Division. Dr. Sethi has acquired good organizational skills and experiences while handling different & challenging positions.

Bạn đang xem: Đại sứ quán ấn độ tại việt nam

Dr. Sethi was born in 1973 in Khurda District of Odisha. He is a Medical Graduate by academic qualification. He had worked in four different hospitals of the State vxcialistoufjg.comernment of Odisha for a period of about four years before joining the Indian Foreign Service.

He is married to Ms. Swagatika Bhuyan và has two sons-by names Anshul Kumar (12 yrs) và Abhik Kumar (9 yrs). His hobbies are in to lớn reading, writing và listening songs and music. He has keen involvement in NGO activities related to lớn women issues.

Xem thêm:

*****

ông Madan Mohan Sethi

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại tp Hồ Chí Minh

ông Madan Mohan Sethi bắt đầu công tác trong ngành ngoại giao (IFS) từ thời điểm năm 2006. Trong giai đoạn từ năm 2006-2008, ông được đào tạo và giảng dạy tại Viện ngoại giao (FSI), New Delhi. Từ thời điểm tháng 2 năm 2008 mang lại tháng 9 năm 2008, ông làm việc với tư cách là Tùy viên tại thành phần BSM (Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar & Maldive) trực thuộc cỗ Ngoại giao tại New Delhi. Từ thời điểm tháng 9 năm 2008 cho tháng 9 năm 2010, ông đảm nhận vị trí Thực tập sinh ngữ điệu tại Đại sứ tiệm Ấn Độ, Yangon, đồng thời phụ trách công tác tại Ban văn hóa và thông tin của Đại sứ tiệm Ấn Độ trên đây. Từ thời điểm tháng 9 năm 2010 cho tháng 2 năm 2014, ông là Tổng Lãnh sự trên Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Mandalay, Myanmar. Từ thời điểm tháng 3 năm năm trước đến tháng 8 năm 2017, ông đảm nhiệm vị trí Cán bộ chính trị và thương mại dịch vụ tại Đại sứ cửa hàng Ấn Độ, Rome. ông Sethi đã đại diện cán cỗ thường trực đại diện cho Ấn Độ trong tổ chức triển khai Lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Quỹ phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) và lịch trình Lương thực quả đât (WFP) trong thời hạn 13 tháng từ tháng 7 năm năm 2016 đến mon 8 năm 2017. Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng bốn năm 2019, ông Sethi đảm đương các các bước liên quan tiền đến bộ phận ASEAN trực thuộc cỗ Ngoại giao. Từ tháng 5 năm 2019 mang lại tháng 5 năm 2020, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc, phần tử Trung âu. Tại các vị trí đầy thách thức khác nhau, ông Sethi đã sở hữu những năng lực và gớm nghiệm tổ chức triển khai tốt.

ông Sethi sinh vào năm 1973 tại Quận Khurda, bang Odisha. ông tốt nghiệp chuyên ngành Y khoa. ông đã công tác làm việc tại bốn bệnh viện công không giống nhau tại bang Odisha trong khoảng thời gian khoảng bốn thời gian trước khi kéo ngành nước ngoài giao.

ông kết hôn thuộc bà Swagatika Bhuyan và gồm hai nam nhi - Anshul Kumar (12 tuổi) cùng Abhik Kumar (9 tuổi). Sở thích của ông gồm tất cả đọc sách, viết lách với âm nhạc. ông quánh biệt suy xét các chuyển động phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên quan đến những vấn đề về phụ nữ.