Đại việt sử ký toàn thư của ai

*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử cam kết Toàn ThưBản in Nội các quan bảnMỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên phiên bản Alpha

Thiết kế và tiến hành Văn chống Nôm na (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, và Ngô Thanh GiangChỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, và Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử ký Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Biên soạn thảo (1272 - 1697).Viện kỹ thuật Xã Hội việt nam dịch (1985 - 1992).Nhà xuất bạn dạng Khoa học tập Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: Đại việt sử ký toàn thư của ai

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư còn lại đến thời nay là một cỗ Quốc sử lớn, có mức giá trị, lần đầu tiên được khắc in toàn thể và chào làng vào năm Đinh Sửu, niên hiệu thiết yếu Hoà sản phẩm 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Trong lời tựa của lần xuất bạn dạng đó - call là Tựa Đại Việt sử ký kết tục biên - nhóm biên soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình cỗ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho thấy bộ Quốc sử này là công dụng của một quá trình biên soạn, tu bổ qua nhiều đời: "Nước Việt ta, sử ký những đời do những tiên hiền khô Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên tạo ra sự trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh soạn tiếp sau, cho đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai bầy tể thần Phạm Công Trứ tham khảo sử cũ như sử cam kết ngoại kỷ, bạn dạng kỷ toàn thư, bản kỷ thực lục hầu hết y theo danh lệ của những sử trước, lại tham xét biên soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ nhà vua (1533 - 1548) "sai bầy khảo thần khảo đính sử cũ, chỗ nào sai thì sửa lại, ở đâu đúng thì chép mang Lại học hỏi sự tích cũ, xem thêm các dã sử, một số loại biên, trường đoản cú Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ hai (1675), tất cả sự thực vào 13 năm, cũng gọi là phiên bản kỷ tục biên. Sách làm cho xong, nhấc lên ngự lãm, bèn không đúng thợ xung khắc in, ban tía trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử ký tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư là 1 công trình tập đại thành nhiều cỗ sử vì nhiều nhà sử học của các đời biên soạn, trường đoản cú Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng những người tập sự với họ. Theo phiên bản in tự ván xung khắc năm chủ yếu Hoà 18 (1697) có danh hiệu phiên bản in Nội những quan bản - từ đây call tắt là bạn dạng Chính Hoà - cỗ sử này bao gồm quyển thủ 24 quyển, biên chép một cách hệ thống lịch sử dân tộc bản địa từ chúng ta Hồng Bàng mang đến năm 1675.

Bố cục của bộ sử như sau:

Quyển thủ: gồm các Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dưng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài bác Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Xem thêm:

Ngoại kỷ: tất cả 5 quyển, từ họ Hồng Bàng đến những Sứ quân.

Quyển 1: kỷ họ Hồng Bàng, kỷ bọn họ ThụcQuyển 2: kỷ họ TriệuQuyển 3: kỷ ở trong Tây Hán, kỷ Trưng nàng Vương, kỷ thuộc Đông Hán, kỷ Sĩ VươngQuyển 4: kỷ nằm trong Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ chi phí Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ trực thuộc Tùy - Đường, cam kết họ Ngô

Bản kỷ: có 19 quyển, từ bỏ triều đình mang đến năm 1675.

Quyển 1: kỷ đơn vị Đinh, kỷ đơn vị LêQuyển 2: kỷ công ty Lý: Thái Tổ, Thái TôngQuyển 3: Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu HoàngQuyền 5: kỷ công ty Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 6: Anh Tông, Minh TôngQuyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ TôngQuyển 8: phế truất Đế, Thuận Tông, thiếu Đế, hồ Quý Ly, hồ nước Hán ThươngQuyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ ở trong MinhQuyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái TổQuyển 11: Thái Tông, Nhân TôngQuyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy MụcQuyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng KhanhQuyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh cho Mạc Mậu HợpQuyển 17: cố kỉnh Tông, Mạc Mậu HợpQuyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần TôngQuyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bạn dạng kỷ lại chia làm 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: tự quyền 1 mang đến quyển 10Bản kỷ thực lục: trường đoản cú quyển 11 mang đến quyển 15Bản kỷ tục biên: trường đoản cú quyển 16 mang lại quyển 19

Bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư với bố cục tổng quan như trên đã được hoàn thành, khắc in và công bố vào năm 1697.

Một sự việc khoa học tập được đặt ra là quy trình biên soạn tự Lê Văn Hưu cho Lê Hy diễn ra như nỗ lực nào, những ai đã tham gia vào dự án công trình đó, góp sức của mỗi người (hay mỗi nhóm) ra sao và để lại dấu ấn gì trong cỗ quốc sử còn sót lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp vấn đề trên, chúng ta hãy lấy cỗ Đại Việt sử cam kết toàn thư đời bao gồm Hoà làm cửa hàng và ngược dòng thời gian, nghiên cứu những cỗ sử tiền thân của nó, bắt đầu từ Đại Việt sử ký kết của Lê Văn Hưu đời Trần.