Danh Sách Thiếu Tướng Quân Đội

Tối ngày 30/1, Đại hội XIII của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu thắng cử vào Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII. Trong danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII có 23 đồng chí thuộc đoàn Đảng cỗ Quân đội. 6 đồng chí là lãnh đạo cỗ Công an.

Bạn đang xem: Danh sách thiếu tướng quân đội


*

DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH QUÂN ĐỘI ĐƯỢC BẦU VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

1.Đại tướng mạo Lương Cường, túng bấn thư trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, nhà nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam.

2.Thượng tướng mạo Phan Văn Giang, Ủy viên tw Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tư vấn trưởng QĐND Việt Nam, vật dụng trưởng bộ Quốc phòng

3.Thượng tướng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó công ty nhiệm Tổng cục chủ yếu trị QĐND Việt Nam.

4. Thượng tướng mạo Nguyễn Tân Cương, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, thiết bị trưởng bộ Quốc phòng

5.Thượng tướng è Quang Phương, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam.

6.Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lắp thêm trưởng cỗ Quốc phòng

7.Thượng tướng mạo Lê Huy Vịnh, Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, thiết bị trưởng bộ Quốc phòng

8.Thượng tướng tá Võ Minh Lương, Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lắp thêm trưởng cỗ Quốc phòng

9.Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Thứ trưởng bộ Quốc phòng.

10.Trung tướng mạo Vũ Hải Sản,Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, đồ vật trưởng bộ Quốc phòng

11.Trung tướng, PGS, TS nai lưng Việt Khoa, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc học viện Quốc phòng

12.Trung tướng tá Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên trung ương Đảng, bốn lệnh Quân khu vực 4

13.Trung tướng tá Thái Đại Ngọc, Ủy viên trung ương Đảng, tứ lệnh Quân quần thể 5

14.Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên tw Đảng, tư lệnh Quân khu vực 1

15.Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên trung ương Đảng, túng thiếu thư Đảng ủy, bao gồm ủy Quân quần thể 2

16.Trung tướng mạo Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

17.Trung tướng è Hồng Minh, Ủy viên trung ương Đảng, nhà nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

18.Chuẩn Đô đốc trần Thanh Nghiêm, Ủy viên tw Đảng, bốn lệnh Quân chủng Hải quân

19.Thiếu tướng tá Nguyễn quang Ngọc, Ủy viên trung ương Đảng, bốn lệnh Quân quần thể 3

20.Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên trung ương Đảng, tứ lệnh bộ đội Biên phòng.

Xem thêm: Hành Trình Biến Đổi Nhan Sắc Của Nam Vương Cao Xuân Tài Chiều Cao Xuân Tài

21.Thiếu tướng mạo Nguyễn ngôi trường Thắng, Ủy viên tw Đảng, tư lệnh Quân khu 7

22.Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên tw Đảng, bí thư Đảng ủy, chính ủy Quân khu vực 9

23.Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Phó bốn lệnh, tham vấn trưởng Quân chủng Phòng không - không quân.

*

DANH SÁCH 6 TƯỚNG LĨNH CÔNG AN TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

1. Đại tướng sơn Lâm, Ủy viên Bộ chính trị khoá XII, Uỷ viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, túng bấn thư Đảng uỷ Công an Trung ương, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an.

2. Trung tướng è cổ Quốc Tỏ, Ủy viên tw Đảng khoá XII, Ủy viên Ban thường xuyên vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồ vật trưởng bộ Công an.

3. Trung tướng tá Lương Tam Quang, Ủy viên Ban hay vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồ vật trưởng cỗ Công an.

4. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, sản phẩm trưởng bộ Công an.

5. Thiếu hụt tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, máy trưởng cỗ Công an.

6. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, sản phẩm trưởng bộ Công an.