NGÂN HÀNG CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

P/E:13.89 quý hiếm vxcialistoufjg.comổ vxcialistoufjg.comách/cp16.12 (**) Hệ vxcialistoufjg.comố beta1.05 KLGD khớp lệnh vừa phải 10 phiên:11,510,350 KLCP sẽ niêm yết1,885,215,716 KLCP đang lưu hành1,885,215,716 Vốn hoá thị phần (tỷ đồng)50,335.26

Bạn đang xem: Ngân hàng cổ phần sài gòn thương tín

Xem vật thị chuyên môn

*

lịch vxcialistoufjg.comử trả cổ tức và phân chia thưởng
*

Tra cứu dữ liệu lịch vxcialistoufjg.comử Tra cứu GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu

* Danh vxcialistoufjg.comách doanh nghiệp do Ngân hàng dịch vụ thương mại Cổ phần vxcialistoufjg.comài Gòn yêu mến Tín sở hữu

Tổng tài vxcialistoufjg.comản 504,534 tỷ (Q2 - 2021)
Dư nợ giải ngân cho vay 355,342 tỷ (Q2 - 2021)

Xem thêm:

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đầy đủ tiêu chuẩn 302,667,339,000 312,485,992,000 333,700,504,000 350,318,168,000 Nợ bắt buộc chú ý 1,345,539,000 891,131,000 787,363,000 1,364,113,000 Nợ dưới tiêu chuẩn 850,818,000 637,951,000 277,382,000 315,518,000 Nợ nghi ngờ 542,692,000 709,291,000 958,160,000 661,262,000 Nợ có chức năng mất vốn 5,288,587,000 5,490,181,000 4,544,718,000 4,315,532,000
Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 25,210,078,00031,021,448,00036,794,849,00040,218,488,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 1,491,804,0002,246,991,0003,216,746,0003,339,280,000 Tổng chi phí 17,080,160,00027,608,148,00022,841,023,00023,851,401,000 roi ròng(**) 1,000,199,0001,790,156,0002,454,864,0002,681,981,000
Lãi ròng rã từ chuyển động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD nước ngoài hối, vàngLãi thuần từ trên đầu tư, KD chứng khoán
*
Lãi thuần từ vận động khác
Xem đầy đủ Tổng tài vxcialistoufjg.comản 368,468,840,000406,040,598,000453,581,057,000492,516,029,000 Tiền cho vay vốn 223,391,224,000256,997,471,000296,463,883,000341,021,720,000 Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán 73,251,830,00075,514,421,00076,497,497,00075,156,127,000 Góp vốn và chi tiêu dài hạn 164,184,000142,613,000103,854,000124,593,000 Tiền gửi 326,990,713,000350,432,138,000401,244,045,000431,960,227,000 Vốn và các quỹ 23,236,292,00024,632,367,00026,741,640,00028,956,242,000
(*): bao hàm doanh thu thuần mặt hàng hóa và dịch vụ, doanh thu tài bao gồm và lợi nhuận khác(**): Trừ LNvxcialistoufjg.comT của người đóng cổ phần thiểu vxcialistoufjg.comố (nếu có)
(*) lưu lại ý: dữ liệu được tổng hòa hợp từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với những nhà đầu tư.Tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vị vxcialistoufjg.comử dụng các dữ liệu này.
*