RUN OUT OF TIME LÀ GÌ

Sẵn sàng du học tập – Trong tiếng Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” lần lượt có nghĩa là khoảng thời gian dài, đúng giờ, không hề thời gian.Bạn vẫn xem: Run out of time là gì

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.Bạn vẫn xem: Run out of time là gì

Bạn khăng khăng phải có mặt ở phía trên đúng giờ.

Bạn đang xem: Run out of time là gì

2. For a long time: khoảng thời hạn dài

– I haven’t met him for a long time.

Tôi sẽ không gặp mặt anh ấy từ tương đối lâu rồi.

3. Time after time: lần này đến lần khác

– phái mạnh forgets to bởi vì homework time after time.

Nam quên làm bài xích tập về công ty hết lần này tới lần khác.

4. Pressed for time: không có nhiều thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Bởi vì you mind if we have the meeting tomorrow?

Tôi không có không ít thời gian vào khoảng này. Anh gồm phiền nếu chúng ta họp vào trong ngày mai không?

5. Run out of time: không hề thời gian

– We’ve run out of time on this project.

Chúng tôi không hề thời gian cho dự án công trình này nữa.

6. No time to lớn lose: không có thời gian để lãng phí

– There’s no time to lose. We’ve got khổng lồ get going.

Không còn thời hạn để tiêu tốn lãng phí nữa. Bọn họ phải vào cuộc thôi.

7 . Have spare time: có thời gian rảnh

– What do you bởi vì in your spare time?

Bạn làm gì khi thảnh thơi rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.


*

9. Make good time: làm cho điều nào đấy nhanh hơn các bạn nghĩ

Chúng tôi đã chấm dứt sớm hơn dự loài kiến – chỉ mất một giờ để mang lại đây.

Xem thêm:

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ đến vừa kịp đám cưới.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã đến lúc chúng ta phải kiếm việc làm rồi. (Lưu ý: cần sử dụng thì quá khứ đơn sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ của tớ chạy không đúng giờ lắm.

13. Behind the times: chậm rì rì tiến độ, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe it?

Anh ấy thiệt lạc hậu, giờ đồng hồ vẫn nghe đĩa hát. Chúng ta có tin nổi không?

14. Overtime: tiền có tác dụng thêm ngoài giờ

– The firm is cutting back on overtime.

Công ty vẫn cắt sút tiền làm cho thêm giờ.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

Vương quốc Anh tất cả múi giờ không giống với phần sót lại của châu Âu.

16. In your own time: có tác dụng điều gì mà không phải bận tâm về thời gian

– I’ll fix the car in my own time!

Tôi đang sửa xe mà chưa hẳn vội!

17. Time on your side: trẻ và còn nhiều thời hạn ở phía trước

Bạn còn nhiều thời hạn ở phía trước, bởi vậy bạn không nên cảm thấy bị áp lực nặng nề khi ra đưa ra quyết định cho sự nghiệp bây giờ.