Thí Nghiệm Trứng Chìm Trứng Nổi

Thí nghiệm này thì vượt phổ biến luôn luôn rồi, nhưng bố mẹ đã demo trứng lửng lơ chưa?

A. Chuẩn chỉnh bị

– 3 mẫu cốc thủy tinh trong trong suốt

– Muối

– 3 trái trứng

– Màu lương thực (cần 2 màu)

B. Video clip thí nghiệm

Chi tiết bí quyết làm và giải thích hiện tượng sinh hoạt dưới bài viết nhé