Tinh Mới Nhất Trong Ngày

vxcialistoufjg.comlifornia sẽ theo dõi dữ liệu để vậy rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Bạn đang xem: Tinh mới nhất trong ngày

Trên trang này, quý vị đang tìm thấy:


Đã cập nhật 16 tháng 9, 2021, với dữ liệu từ 15 tháng 9, 2021.

Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm dân số vẫn tiêm vắc-xin được tính bằng cách lấy số dân đã tiêm một lần uống hoặc đủ liều vắc-xin chia cho số dân đủ đk tiêm vắc-xin. Xác suất vxcialistoufjg.com mắc cùng mức trung bình hàng ngày dựa bên trên mức mức độ vừa phải 7 ngày với thời gian trễ là 7 ngày. Tỷ lệ tử vong với mức trung bình từng ngày dựa bên trên mức vừa phải 7 ngày với thời hạn trễ là 21 ngày do report chậm trễ. Các mẫu số dân số được áp dụng cho xác suất trên 100 nghìn bạn nằm trong dự đoán về số lượng dân sinh của Sở Tài bao gồm vxcialistoufjg.comlifornia đến năm 2020. Những vxcialistoufjg.com xét nghiệm có công dụng dương tính dựa trên mức trung bình 7 ngày mà không tồn tại thời gian trễ. Dữ liệu do Sở Y Tế công cộng vxcialistoufjg.comlifornia cung cấp.


Vắc-xin giúp phòng ngừa bệnh dịch nặng, cứu giúp sống và giảm sự nhiễm của COVID-19. Càng nhiều người dân tiêm vắc-xin thì tài năng vi-rút lây lan, bỗng biến cùng thậm chí có tác dụng trở nên nguy hại hơn đã càng thấp đi. Vắc-xin đang giúp dứt đại dịch này.
các vxcialistoufjg.com COVID-19 trong tư tháng qua tự BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn mắc COVID-19 vxcialistoufjg.como hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số vxcialistoufjg.com mắc mặt hàng tuần bên trên 100 nghìn tín đồ Số vxcialistoufjg.com mắc bên trên 100 nghìn fan (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin chưa tiêm vắc-xin tất cả vxcialistoufjg.com mắc dữ liệu đang chờ cách xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số vxcialistoufjg.com chưa tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: UCOUNT Số vxcialistoufjg.com vẫn tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: VCOUNT Số vxcialistoufjg.com nhập viện vì chưng COVID-19 trong tứ tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE mang lại END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn nhập viện vì chưng nhiễm COVID-19 vxcialistoufjg.como hơn RATE_RATIO lần so với người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số vxcialistoufjg.com nhập viện mặt hàng tuần trên một triệu người Số vxcialistoufjg.com vào viện trên một triệu con người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin không tiêm vắc-xin tất cả vxcialistoufjg.com mắc tài liệu đang chờ xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số vxcialistoufjg.com nhập viện chưa tiêm vắc xin trên một triệu người: UCOUNT Số vxcialistoufjg.com nhập viện vẫn tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT các vxcialistoufjg.com tử vong bởi vì COVID-19 trong bốn tháng qua report số vxcialistoufjg.com tử vong: từ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy hại tử vong vị COVID-19 vxcialistoufjg.como hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số vxcialistoufjg.com tử vong sản phẩm tuần trên một triệu người Số vxcialistoufjg.com tử vong trên một triệu người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin không tiêm vắc-xin toàn bộ vxcialistoufjg.com mắc dữ liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số vxcialistoufjg.com tử vong không tiêm vắc xin trên một triệu người: UCOUNT Số vxcialistoufjg.com tử vong vẫn tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT

vxcialistoufjg.com mắc sẽ tiêm vắc-xin là vxcialistoufjg.com mắc xảy ra ở người đã tiêm nhị liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một lần uống Janssen tối thiểu hai tuần trước khi người đó có tác dụng xét nghiệm dương tính với COVID-19. Gametonghop.net mắc chưa tiêm vắc-xin là vxcialistoufjg.com mắc xẩy ra ở fan chưa tiêm vắc-xin COVID-19. Biểu đồ gia dụng này thực hiện dữ liệu của không ít người trường đoản cú 16 tuổi trở lên trên được thu thập trong 120 ngày qua. Shop chúng tôi loại trừ một trong những dữ liệu không đầy đủ vừa mới đây để làm phản ánh chính xác các xu thế trong dữ liệu.


Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi vẫn theo dõi quy trình tiêm chủng cho tất cả những người dân vxcialistoufjg.comlifornia bên trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận với toàn tè bang

Số vxcialistoufjg.com mắc và vxcialistoufjg.com tử vong

vxcialistoufjg.comlifornia gồm 4,387,926 các vxcialistoufjg.com lây lan COVID-19 được xác nhận, dẫn mang đến 67,187 vxcialistoufjg.com tử vong.


Số vxcialistoufjg.com lây nhiễm được xác thực ở vxcialistoufjg.comlifornia Số vxcialistoufjg.com lây truyền được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_vxcialistoufjg.comses tổng số vxcialistoufjg.com nhiễm được xác nhận new_vxcialistoufjg.comses vxcialistoufjg.com mắc bắt đầu (tăng new_vxcialistoufjg.comses_delta_1_day) new_vxcialistoufjg.comses vxcialistoufjg.com mắc mới (giảm new_vxcialistoufjg.comses_delta_1_day) vxcialistoufjg.comses_per_100k_7_days vxcialistoufjg.com mắc trên 100 nghìn bạn (mức vừa đủ trong 7 ngày) Ngày theo từng quy trình tiến độ Ngày báo cáo Ngày Theo Từng Giai Đoạn: DATE
tỉ trọng số vxcialistoufjg.com mắc mức độ vừa phải 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE vxcialistoufjg.com Mắc: vxcialistoufjg.comSES Mức mức độ vừa phải 7 ngày Số vxcialistoufjg.com mắc bên trên 100 nghìn tín đồ vxcialistoufjg.com Mắc Ngày theo từng tiến trình Ngày báo cáo Đang hóng xử lý dữ liệu không khá đầy đủ trong đầy đủ ngày cách đây không lâu
các vxcialistoufjg.com tử vong được xác thực ở vxcialistoufjg.comlifornia Số vxcialistoufjg.com tử vong được xác nhận ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng cộng vxcialistoufjg.com tử vong được xác thực new_deaths vxcialistoufjg.com tử vong mới (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths vxcialistoufjg.com tử vong bắt đầu (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số vxcialistoufjg.com tử vong trên 100 nghìn fan (mức mức độ vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày báo cáo Ngày Tử Vong: DATE tỉ trọng tử vong trung bình 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE vxcialistoufjg.com Tử Vong: DEATHS Mức mức độ vừa phải 7 ngày Số vxcialistoufjg.com tử vong bên trên 100 nghìn tín đồ vxcialistoufjg.com Tử Vong Ngày tử vong Ngày report Đang hóng xử lý dữ liệu không không thiếu thốn trong hầu hết ngày vừa mới đây

Số liệu bắt buộc hiện chính xác những biến đổi thực tế từng ngày vì những kết quả này bao hàm các vxcialistoufjg.com mắc trường đoản cú trước cho đến ngày hôm qua. Ngày sự khiếu nại là ngày dự kiến sẽ diễn ra sự kiện. Ngày report là ngày sự kiện được report cho Sở Y Tế chỗ đông người vxcialistoufjg.comlifornia. Số vxcialistoufjg.com mắc bao gồm cả những người ở trong nhà tù của tiểu bang và liên bang, các cơ sở tiến hành Di Trú cùng Hải quan lại Hoa Kỳ, những cơ sở nhốt của cảnh sát Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện tiểu Bang. Số vxcialistoufjg.com cõi âm đã tử vong theo report có nghĩa là những vxcialistoufjg.com tử vong cơ mà trước đó được cho là vì COVID-19 được xác minh là không liên quan đến COVID-19. Những mẫu số dân số trong những biểu đồ gia dụng này bên trong dự báo về dân số của Sở Tài chủ yếu vxcialistoufjg.comlifornia mang lại năm 2020.

Xem thêm:


Xét nghiệm COVID-19

Tổng số tác dụng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên vxcialistoufjg.comlifornia là 87,787,458, tăng 288,542 xét nghiệm đối với tổng số của từ lâu đó. Tỉ trọng xét nghiệm dương tính vào 7 trong ngày hôm qua là 3.4%.


tổng số xét nghiệm sinh hoạt vxcialistoufjg.comlifornia tổng thể xét nghiệm sinh hoạt Quận REGION total_tests_performed tổng thể xét nghiệm được thực hiện new_tests_reported số xét nghiệm bắt đầu được report (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm new được report (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Ngày Xét Nghiệm: DATE tỉ lệ thành phần xét nghiệm mức độ vừa phải 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE toàn bô Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức vừa đủ 7 ngày Số vxcialistoufjg.com xét nghiệm bên trên 100 nghìn bạn Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày report Đang đợi xử lý tài liệu không khá đầy đủ trong phần lớn ngày gần đây
Tỉ lệ hiệu quả xét nghiệm dương tính làm việc vxcialistoufjg.comlifornia Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính sinh hoạt Quận REGION test_positivity_7_days tỉ lệ thành phần xét nghiệm dương tính (tỉ lệ vào 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng so với 7 ngày trước đó test_positivity_7_days_delta_7_days bớt so cùng với 7 cách đây không lâu Ngày Xét Nghiệm: DATE tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: 7DAY_POSRATE tổng thể Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS tỷ lệ xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ cách xử lý Tỉ lệ vào 7 ngày tài liệu không rất đầy đủ trong phần đông ngày cách đây không lâu

Ngày xét nghiệm là ngày tiến hành xét nghiệm. Ngày report là ngày sự khiếu nại được report cho Sở Y Tế nơi công cộng vxcialistoufjg.comlifornia. Không có dữ liệu ngày report cho các xét nghiệm trước ngày 5 mon 5 năm 2020. Tài liệu ngày xét nghiệm không bao gồm những xét nghiệm kế bên tiểu bang và khu vực thẩm quyền chưa biết, với tổng số có thể không khớp với các số lượng ngày báo cáo. Xác suất dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân tách cho toàn bô xét nghiệm phân tử sẽ thực hiện. Phần trăm dương tính bao hàm cả phần đông người của nhà tù của tiểu bang với liên bang, các cơ sở triển khai Di Trú cùng Hải quan liêu Hoa Kỳ, các cơ sở kìm hãm của cảnh sát Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở làm chủ Bệnh Viện tè Bang. Xác suất dương tính đang được report trước đó là mức mức độ vừa phải trong 14 ngày. Các mẫu số dân số trong số biểu đồ vật này nằm trong dự báo về số lượng dân sinh của Sở Tài chính vxcialistoufjg.comlifornia mang lại năm 2020.


Số vxcialistoufjg.com vào viện đã chứng thực và vẫn nghi ngờ

Tổng số vxcialistoufjg.com nhập viện vị nhiễm COVID-19 đã xác nhận và đang nghi hoặc tại vxcialistoufjg.comlifornia là 6,975, a decrease of 81 so với tổng số vxcialistoufjg.com bệnh lý của ngày trước đó. Tổng số người bị bệnh ICU do các vxcialistoufjg.com lan truyền COVID-19 đã xác nhận và đang nghi ngại tại vxcialistoufjg.comlifornia là 1,868, a decrease of 73 so với tổng số của cách đây không lâu đó.


Số người bị bệnh nhập viện bởi mắc COVID-19 nghỉ ngơi vxcialistoufjg.comlifornia Số người bệnh nhập viện vì chưng mắc COVID-19 nghỉ ngơi Quận REGION Số bệnh nhân ICU bởi vì mắc COVID-19 sống vxcialistoufjg.comlifornia Số người bệnh ICU bởi mắc COVID-19 ở Quận REGION TOTAL Số người bệnh nhập viện vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bị bệnh nhập viện rộng so với tổng số của những năm trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bị bệnh nhập viện hơn so với tổng thể của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người bệnh ICU do mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bị bệnh ICU hơn so với tổng cộng của cách nay đã lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người mắc bệnh ICU rộng so với toàn bô của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) vào viện ICU Ngày báo cáo Mức vừa phải 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức vừa đủ 14 ngày của số người bị bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
Số chóng tại ICU ngơi nghỉ vxcialistoufjg.comlifornia Số giường tại ICU sống Quận REGION TOTAL nệm tại ICU còn trống CHANGE các giường trên ICU còn trống hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường tại ICU còn trống hơn so với tổng thể của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày báo cáo Vào DATE đã có tổng số VALUE nệm tại ICU còn trống.

Sự phân bố những vxcialistoufjg.com tử vong được chứng thực do lan truyền COVID-19 cho biết thêm sự chênh lệch về giới tính, trong đó phái mạnh có tỷ lệ tử vong thừa vxcialistoufjg.como so với tỷ lệ về dân số.


những vxcialistoufjg.com lây lan được xác nhận theo giới tính ở vxcialistoufjg.comlifornia % các vxcialistoufjg.com lây nhiễm được xác nhận % số lượng dân sinh tiểu bang vxcialistoufjg.comtegory chiếm metric-value vxcialistoufjg.com lây truyền được chứng thực và metric-baseline-value trong tổng cộng dân vxcialistoufjg.comlifornia. Đã update PUBLISHED_DATE với tài liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu giữ ý: Tổng các phần trăm phần trăm có thể không bởi 100% vì chưng làm tròn. Giới tính “không xác định” bao gồm những người khước từ tiết lộ, thiếu thông tin về nam nữ hoặc những người dân tự xác định là bạn chuyển giới, phi nhị nguyên giới, bạn đồng tính hoặc liên giới tính.
các vxcialistoufjg.com tử vong được xác nhận theo giới tính ở vxcialistoufjg.comlifornia % những vxcialistoufjg.com tử vong được xác thực % số lượng dân sinh tiểu bang vxcialistoufjg.comtegory chiếm metric-value vxcialistoufjg.com tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong tổng cộng dân vxcialistoufjg.comlifornia.

Sự phân bố những vxcialistoufjg.com lây lan COVID-19 và những vxcialistoufjg.com tử vong vị nhiễm COVID-19 được xác nhận cho biết sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm tuổi trên vxcialistoufjg.comlifornia. Hầu hết người trong tầm 18-49 tuổi gồm số vxcialistoufjg.com mắc quá vxcialistoufjg.como. Những người dân 65 tuổi trở lên có số vxcialistoufjg.com tử vong vượt vxcialistoufjg.como.


các vxcialistoufjg.com truyền nhiễm được xác nhận theo giới hạn tuổi ở vxcialistoufjg.comlifornia % các vxcialistoufjg.com lây lan được xác thực % dân sinh tiểu bang đội tuổi vxcialistoufjg.comtegory chiếm phần metric-value vxcialistoufjg.com lây lan được xác nhận và metric-baseline-value trong toàn bô dân vxcialistoufjg.comlifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với dữ liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu lại ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm hoàn toàn có thể không bởi 100% bởi vì làm tròn.
các vxcialistoufjg.com tử vong được chứng thực theo lứa tuổi ở vxcialistoufjg.comlifornia % các vxcialistoufjg.com tử vong được chứng thực % số lượng dân sinh tiểu bang nhóm tuổi vxcialistoufjg.comtegory chiếm metric-value vxcialistoufjg.com tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong tổng cộng dân vxcialistoufjg.comlifornia.

Sự phân bố những vxcialistoufjg.com lây nhiễm COVID-19 cho thấy thêm sự chênh lệch đáng chú ý về nhân khẩu học theo chủng tộc cùng sắc tộc nói chung tại vxcialistoufjg.comlifornia, trong đó các nhóm fan gốc La-tinh với Người bạn dạng Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái bình dương có số vxcialistoufjg.com lây lan quá vxcialistoufjg.como đối với số dân của họ trong đái bang. Đã bao gồm dữ liệu bổ sung về chủng tộc với sắc tộc trong đại dịch COVID-19.


những vxcialistoufjg.com lây truyền được chứng thực theo chủng tộc và sắc tộc sinh sống vxcialistoufjg.comlifornia % những vxcialistoufjg.com lây truyền được xác nhận % dân số tiểu bang tín đồ vxcialistoufjg.comtegory chiếm phần metric-value vxcialistoufjg.com lây lan được xác thực và metric-baseline-value trong tổng cộng dân vxcialistoufjg.comlifornia. Đã update PUBLISHED_DATE với tài liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu giữ ý: Tổng các phần trăm phần trăm rất có thể không bằng 100% vì chưng làm tròn. Chủng tộc và sắc tộc “khác” có nghĩa là những bạn không thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc nhan sắc tộc nào sẽ liệt kê.
các vxcialistoufjg.com tử vong được xác thực theo chủng tộc với sắc tộc làm việc vxcialistoufjg.comlifornia % các vxcialistoufjg.com tử vong được xác nhận % số lượng dân sinh tiểu bang người vxcialistoufjg.comtegory chiếm metric-value vxcialistoufjg.com tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong toàn bô dân vxcialistoufjg.comlifornia.

Thêm tài liệu và công cụ

vxcialistoufjg.comlifornia đã tích lũy lượng lớn dữ liệu để có thông tin nguồn vào cho bài toán ứng phó cùng với đại dịch COVID-19. Chúng ta đã cải cách và phát triển các hình thức để cách xử lý và phân tích tài liệu này. Công chúng rất có thể sử dụng những tài liệu và hiện tượng này.


Đường dây nóng và tin tức địa phương chia sẻ trên mạng xã hội Trường Học an ninh Cho tất cả Mọi fan Chủng dự phòng tại tất cả 58 Quận an ninh Hơn trên Nơi làm việc vxcialistoufjg.com Notify (vxcialistoufjg.com Thông Báo) My Turn
vxcialistoufjg.comlifornia for Allvxcialistoufjg.comlifornia Department of Public Health on Facebookvxcialistoufjg.comlifornia Department of Public Health on Twitter
Đường dây nóng report thông tin về đại dịch COVID-19
1-833-422-4255
Thứ Hai-Thứ Sáu 8 giờ sáng-8 tiếng tối, sản phẩm công nghệ Bảy-Chủ Nhật 8 giờ sáng-5 tiếng chiều
vxcialistoufjg.comlifornia Department of Public Health on Facebook vxcialistoufjg.comlifornia Department of Public Health on Twitter
vxcialistoufjg.com.govSở Y Tế Công CộngPhòng Tin Tức của Thống ĐốcKhả Năng Tiếp CậnChính Sách Bảo MậtPhản hồiĐăng ký kết để biểu quyếtTrang Web thỏa thuận của tổ chức chính quyền Tiểu Bang vxcialistoufjg.comliforniaAccessibility certifivxcialistoufjg.comtion