TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG

Với sự cải tiến và phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành du dịch mặt hàng không, những người dân có sở trường “xê dịch”, xách ba lô lên với đi rất có thể dễ dàng tìm hiểu mọi quốc gia, vùng lãnh thổ, khám phá văn hóa, ẩm thực của những dân tộc trên cầm giới.

Bạn đang xem: Từ vựng chuyên ngành hàng không

Nếu như khách hàng là người dân có ước mơ trở nên tiếp viên sản phẩm không tuyệt là người có đam mê du du lịch thì hãy trang bị cho khách hàng những từ bỏ vựng giờ Anh mặt hàng không, hồ hết từ vựng này để giúp đỡ bạn bao gồm những chuyến hành trình dễ dàng, dễ chịu và thoải mái hơn đó. WOW English đã khiến cho bạn tổng hợp từ A- Z, hãy cùng xem trong bài viết dưới trên đây nhé!


*

I. Từ bỏ vựng tiếng Anh sản phẩm không tại phòng vé/đại lý vé thiết bị bay

Reservation –Booking: /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ – /ˈbʊk.ɪŋ/: Đặt chỗ, đặt véBooking class/ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng vé đặt chỗBusiness class/bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng yêu thương giaBooking office/ˈbʊk.ɪŋ ˌɒf.ɪs/: Phòng bán véEconomy class/ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thôngFare/fer/: giá véTax/tæks/: ThuếOne way ticket/ˌwʌnˈweɪ ˈtɪkɪt/: vé một chiềuAdvance purchase/ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều kiện thiết lập vé trướcArrival/ Destination/əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/: Điểm đếnCancel/ cancellation/ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /: Hủy lịch trìnhCancellation condition/kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/: Điều kiện hủy véCapacity limitation/kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/: Lượng quý khách hặc hàn lý số lượng giới hạn chuyên chở trong 1 chuyến bayCarrier/Airline/ker.i.ɚ/ – /ˈer.plaɪn /: hãng sản xuất Hàng khôngChange/tʃeɪndʒ/: chuyển đổi vé (ngày, giờ bay)Circle trip/Round trip ticket/sɜrkəl trɪp ˈtɪkɪt /: vé khứ hồiDeparture/Origin /dɪˈpɑrʧər / – /ˈɔrəʤən /: Điểm khởi hành, điểm điDouble open jaw/ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: hành trình dài vòng mở képEconomy class/ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thông (hạng ghế trên lắp thêm bay)Fare component/fɛr kəmˈpoʊnənt/: Thành phần giá véFuel surcharge/ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/: Phụ mức giá nhiên liệu (xăng dầu)Go show/goʊ ʃoʊ/: khách đi gấp tại sân bay, không cài vé trướcHigh season/ Peak season/haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ : Mùa cao điểmInbound flight/ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay lượt vềJourney/ Itinerary/ˈʤɜrni / – /aɪˈtɪnəˌrɛri / : Lộ trình, Hành trìnhMileage/maɪ.lɪdʒ/ : Dặm bayMileage upgrade/maɪləʤ əpˈgreɪd/ : nâng cấp số dặm cất cánh đã điNo show/ˌnoʊˈʃoʊ/: Bỏ cất cánh (khách bỏ bay không báo trước mang lại hãng HK)One way fare/wʌn weɪ fɛr/: giá chỉ vé 1 chiềuOut of sequence reissue/aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất thay đổi vé sai trình tự khoảng bayOutbound flight/aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh lượt điPassenger (PAX)/ˈpæs.ən.dʒɚ/: Hành kháchPenalty/ˈpen.əl.ti /: Hình phạtFlight application/flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều kiện chuyến bay được phép vận dụng hoặc hạn chế áp dụngPromotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: giá bán vé khuyến mạiRe-book/ re-booking: Đặt lại véRefund/riː.fʌnd/ : hoàn véReroute/ rerouting/riˈrut / riˈrutɪŋ/: đổi khác hành trìnhRound trip fare/ Return fare/raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : giá chỉ vé khứ hồiVoid/vɔɪd /: diệt vé (làm mất hiệu lực thực thi hiện hành vé và quý hiếm vé)Flight application/flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều kiện chuyến bay được phép vận dụng hoặc tinh giảm áp dụngRestriction/rɪˈstrɪk.ʃən/: Điều kiện tinh giảm của giá chỉ véRe-validation/rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/: Gia hạn hiệu lực hiện hành véRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : giá vé khứ hồiShoulder/ Mid season/ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ : Mùa thường (không phải thời hạn cao thế mạnh thất điểm)Single mở cửa jaw/sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: hành trình vòng mở đơnSurcharge/ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: Phụ phíTerminal/ gate/tɜrmənəl / geɪt/: Cổng, nhà ga đi hoặc đến tại sân bayTicket endorsement/tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/: Điều kiện ủy quyền véTicket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / – /ɪksˈʧeɪnʤ/: Đổi vé

II.

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh hàng không trên quầy làm thủ tục

Code/koʊd/: mã (đặt chỗ)Helpdesk/ˈhelpdesk/: bàn hỗ trợ thông tinAirport information desk/ˈeəpɔːt ˌɪnfəˈmeɪʃən dɛsk/: bàn cung ứng thông tinCheck-in/tʃek.ɪn/: làm thủ tụcCustoms/ˈkʌstəmz/: Hải quanCustoms declaration form /ˈkʌstəmz ˌdɛkləˈreɪʃən fɔːm/: tờ khai hải quanProcedure/prəˈsiː.dʒɚ/: Thủ tụcEmbassy statement/ɛmbəsi ˈsteɪtmənt/: Công văn của Đại sứ quánFlight coupon/flaɪt ˈkuˌpɔn/: Cuống vé máy cất cánh (thể hiện tin tức số vé, thương hiệu khách, chặng bay, giá bán vé với thuế)Stopover/stɑːpˌoʊ.vɚ/: Điểm trung chuyển (trên 24 tiếng)Intermediate point/Transfer/trænsfər / – /ˌɪntərˈmidiɪt pɔɪnt/: Điểm trung chuyểnTransit/træn.zɪt/: Điểm trung đưa (không thừa 24 tiếng)Validity/vəˈlɪd.ə.t̬i/: hiệu lực của véVisa/ˈviːzə/: thị thực

III. Từ bỏ vựng tiếng Anh hàng không tại cổng an ninh

Luggage/ Baggage/lʌgəʤ/ˈbægəʤ/: Hành lýMetal detector/mɛtl dɪˈtɛktə/: thứ dò kim loạiX-ray screener/ˈɛksˈreɪ ˈskriːnə/: vật dụng quét bởi tia XAccompanied children/əˈkʌmpənid ˈʧɪldrən/: trẻ nhỏ đi kèmAccompanied infant/əˈkʌmpənid ˈɪnfənt/ : trẻ em sơ sinh đi kèmSafety regulation /seɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃən/: lý lẽ về an toàn

IV. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh mặt hàng không trong thứ bay

Aisle seat/aɪl sit/: chỗ ngồi gần lối điAlternative/ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/: thế thếCabin/ˈkæbɪn/ : phòng ca-binCabin Crew/ˈkæbɪn kruː/: đội bayPilot/ˈpaɪlət/: cơ trưởngCopilo/ˈkəʊˈpaɪlət/: cơ phóDiet meal/daɪət mil/: Ăn kiêngMiddle seat/ˈmɪdl siːt/: Ghế giữaDiscount/dɪs.kaʊnt/: bớt giáFlight attendant/flaɪt əˈtɛndənt/: Tiếp viên mặt hàng khôngFasten Seat Belt sign/ˈfɑːsn siːt bɛlt saɪn/: biển cả báo Thắt dây an toànLavatory/bathroom /ˈlævətəri/ – /ˈbɑːθru(ː)m/: chống vệ sinh/ phòng tắmLife vest/laɪf vɛst/ : phao cứu sinhOverhead compartment/ˈəʊvɛhɛd kəmˈpɑːtmənt/: ngăn vứt đồ trên đầuOxygen mask/ˈɒksɪʤən mɑːsk/: phương diện nạ chăm sóc khíSeat belt/siːt bɛlt/: dây an toànSeat pocket/siːt ˈpɒkɪt/: túi vứt đồ lắp sau sống lưng ghếSeat control/siːt kənˈtrəʊl/: bộ kiểm soát và điều chỉnh ghế ngồiVegetarian meal/ˌvɛʤəˈtɛriən mil/: Ăn chayWindow seat /ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/: ghế ngồi gần cửa ngõ sổAisle/aɪl/: Lối đi giữa các hàng ghếAir sickness bag: túi nônArmrest: tay ghế, chỗ gác tay

V. Từ vựng tiếng anh sản phẩm không sống sân bay

Arrival và departure monitor/əˈraɪvəl ænd dɪˈpɑːʧə ˈmɒnɪtə/ : Bảng hiển thị thông tin các chuyến cất cánh đến với điBaggage claim/ˈbægɪʤ kleɪm/: quần thể nhận tư trang hành lý ký gửiBaggage claim check/ ticket/ˈbægɪʤ kleɪm ʧɛk/ ˈtɪkɪt/: phiếu giữ tư trang hành lý ký gửiBaggage carousel/bægɪʤ ˌkærʊˈsɛl/: băng chuyền tư trang hành lý ký gửiBoarding pass/ˈbɔːdɪŋ pɑːs:/: thẻ lên máy bayDepartment lounge/dɪˈpɑːtmənt laʊnʤ/: phòng ngóng lên vật dụng bayDuty miễn phí shop/ˈdjuːti friː ʃɒp/: shop miễn thuếGallery/ˈgæləri/: hành langGate/geɪt/: cổngGift shop/gɪft ʃɒp/: shop bán quà tặngLost and found (lost property) room/lɒst ænd faʊnd (lɒst ˈprɒpəti) ruːm/: chống chứa tư trang hành lý thất lạcWaiting area/ lounge /ˈweɪtɪŋ ˈeərɪə/ laʊnʤ/: quanh vùng chờ đợi

Như vậy, các từ vựng giờ đồng hồ anh sảnh bay vừa được WOW English tổng đúng theo vô cùng chi tiết. Mong rằng rất nhiều từ vựng này có thể giúp bạn tiếp xúc ở sân bay một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Hãy nhằm Wow Englishlà nơi học tiếng anh giao tiếp cuối cùng của bạn, cùng với bảo hiểmchuẩn đầu ra bằng thích hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!

*
Lịch học: từ 4 cho 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên vn + Giảng viên nước ngoài +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có khá nhiều thứ cần phải làm, cần học tiếng Anh là bắt buộc thật cấp tốc để còn giúp việc khác, hiện thời Tiếng Anh là mẫu BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bằng mọi giáVà "hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ 1 những bước đầu tiên tiên" cấp tốc tay đăng kí học ngay bây giờ để nói cách khác tiếng Anh thành thạo chỉ sau 4-6 tháng nữa

HÃYĐỂ LẠI THÔNG TIN, WOW ENGLISH SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ