WIN XP KHÔNG VÀO ĐƯỢC MẠNG

Vâng, trù trừ ở lúc này thì còn nhiều người tiêu dùng Windows XP nữa không. Mình thì đã không sử dụng nó được khoảng 5 năm rồi, một khoảng thời gian khá nhiều năm và đã và đang quên không hề ít thủ thuật giỏi về nó