You Are Welcome Là Gì

Trong tiếng anh tiếp xúc khi chúng ta được dìm một lời cảm ơn ” Thank you” bọn chúng sẽ đáp lại là ” you are welcome“. Đây là một cách đáp lại một lời cảm ơn khôn xiết phổ biến. Bài viết hôm nay họ sẽ cùng tìm hiểu “you are welcome là gì?” cách áp dụng và một vài câu nói có ý nghĩa sâu sắc tương tự.

Bạn đang xem: You are welcome là gì


Welcome là gì?

Đầu tiên bọn họ hãy cùng tìm hiểu chân thành và ý nghĩa Welcome là gì?

Tính từ

Được tiếp ân cần, được hoan nghênh

a welcome guestmột fan khách được tiếp đ i ân cầnto make someone welcomeđón tiếp ai ân cần; khiến cho ai thấy bản thân là khách được hoan nghênhto be welcomecứ từ nhiên, cứ việc dùng, được tự doyou are welcome to my bicycleanh cứ việc dùng xe đạp của tôiyou are welcome to go with them or khổng lồ stay at homeanh ước ao đi với chúng ta hay ở nhà cũng được, xin cứ tự
*
you are welcome to lớn my bicycle !

Hay, dễ chịu, thú vị

a welcome changesự thay đổi dễ chịuwelcome newstin hay, tin vuito be most welcomeđến đúng lúc
IDIOMS( thành ngữ)

Hoan nghênh!

Welcome khổng lồ Vietnam!hoanh nghênh các bạn đến thăm Việt nam!

Danh từ

Sự được tiếp nhận ân cần, sự nghênh tiếp ân cần; sự hoan nghênh

to receive a warm welcomeđược nghênh tiếp niềm nởto meet with a cold welcomeđược đón tiếp một bí quyết lạnh nhạtto wear out (outstay) one’s welcomeở bỏ ra lâu mang đến nỗi tín đồ ta không muốn tiếp nữato bid someone welcomechào mừng ai

Ngoại cồn từ

Đón tiếp ân cần; hoan nghênh
to welcome a friend homeđón tiếp đon đả một fan bạn ở trong nhà mình, hoan nghênh một tín đồ bạn đi xa mớito welcome a suggestionhoan nghênh một lời gợi ý

You are welcome là gì?

Đây là trong những câu trả lời cụ thể và được sử dụng rộng rãi nhất mang đến lời cảm ơn của bạn. Từ bỏ đó, lời nói đó nhận định rằng bạn gật đầu đồng ý lòng biết ơn của họ. Kị nói trong số trường hợp dễ dàng làm tín đồ khác hiểu theo chân thành và ý nghĩa mỉa mai.

Ví dụ:

Thanks for your support. If you need something please tương tác me. (Cảm ơn vày sự cung ứng của bạn. Nếu bạn cần điều gì đấy vui lòng tương tác chúng tôi)You are welcome. (Có gì đâu/ không tồn tại gì.)

Một số bí quyết khác để đáp lại lời cảm ơn ở tình huống thông thường

1. Say “It’s my pleasure.” This conveys a sense of enjoyment in the act of doing something for others. It can be heard at five star hotels but could be used more widely

(Nói tôi luôn sẵn lòng. Đây là một cảm xúc thích thú trong hành vi làm điều gì đó cho người khác. Nó hoàn toàn có thể được nghe ở các khách sạn năm sao nhưng có thể được sử dụng thoáng rộng hơn)

For instance, if a friend says, “Thanks so much for making this delicious meal!” You might respond by saying, “It’s my pleasure.” This conveys your enjoyment of cooking for for others.

(Ví dụ, ví như một người chúng ta nói, thì cảm ơn không ít vì đã làm nên bữa ăn ngon miệng này! chúng ta cũng có thể trả lời bằng cách nói, đó là thú vui của tôi).

2. Say “no problem.” This is a common response but should be used sparingly, especially in a business setting. It conveys that what you did was no big deal. This can be fine in certain situations but can also diminish the relationship building opportunity of the interaction. Say “no problem” only if it is true. If something took effort or time, don’t be afraid to lớn accept the other person’s gratitude

(Nói “không vụ việc gì“. Đây là 1 trong những phản ứng thông dụng nhưng phải được áp dụng một giải pháp tiết kiệm, nhất là trong môi trường kinh doanh. Nó truyền đạt rằng đầy đủ gì các bạn đã làm chưa hẳn là vấn đề lớn. Điều này hoàn toàn có thể tốt trong một số tình huống dẫu vậy cũng rất có thể làm giảm thời cơ xây dựng mối quan hệ của việc tương tác. Nói “không gồm vấn đề” chỉ lúc nó là việc thật. Trường hợp một cái gì đấy mất nỗ lực hoặc thời gian, đừng ngại gật đầu lòng biết ơn của bạn khác)

For instance, if your friend says “thank you” for a small act like grabbing something out of the trunk of the car, you might say “no problem.”

(Ví dụ: trường hợp bạn của người tiêu dùng nói giờ đồng hồ Cam cảm ơn các bạn vì một hành động nhỏ như đem thứ gì đấy ra ngoài cốp xe, bạn có thể nói rằng không có sự việc gì).

Avoid saying “no problem” in a dismissive tone. This conveys that you didn’t really put any work into whatever it is that you are being thanked for. Your friend or business partner will feel like your relationship is not important.

(Tránh nói rằng không tồn tại vấn đề gì vào một giọng điệu bác bỏ. Điều này cho thấy thêm bạn vẫn thực sự đặt bất kỳ công vấn đề nào vào bất kể điều gì nhưng mà bạn đang được cảm ơn. Bạn bè hoặc đối tác doanh nghiệp kinh doanh của bạn sẽ cảm thấy mọt quan hệ của doanh nghiệp không quan tiền trọng).

3. Choose a casual response. If you are replying khổng lồ gratitude in casual settings or relationships, there are a variety of phrases to lớn choose from. If you are responding to expressions of gratitude for very small things & a you need a quick response, these phrases may be appropriate.

(Chọn một phản ứng ngẫu nhiên. Nếu khách hàng đang trả lời lòng biết ơn trong các tùy chỉnh cấu hình hoặc mối quan hệ thông thường, có không ít cụm từ nhằm lựa chọn. Nếu như khách hàng đang đáp lại những thể hiện của lòng biết ơn so với những điều rất bé dại và bạn phải một đánh giá nhanh chóng, những nhiều từ này hoàn toàn có thể phù hợp)

Say “it’s alright”. This phrase is best used in moderation. It can be used in situations where “thank you” is being offered for very small or petty things. Like “no problem,” it should not be said in a sarcastic or dismissive tone.

(Nói “không sao đâu”. Cụm từ này được sử dụng tốt nhất có thể trong chừng mực. Nó hoàn toàn có thể được áp dụng trong các trường hợp “cảm ơn” đang được cung cấp cho những bài toán rất nhỏ hoặc nhỏ dại nhặt. Giống như không có sự việc gì, thì không nên nói với giọng điệu mỉa mai hay chưng bỏ.)

Say “anytime!” This is another one which can be used khổng lồ assure the person that in such situations help can always be given. It conveys that you are willing to do the favor or task anytime.

(Nói “bất cứ thời điểm nào!” Đây là một chiếc khác hoàn toàn có thể được thực hiện để đảm bảo với bạn đó rằng trong số những tình huống vậy nên luôn hoàn toàn có thể được góp đỡ. Nó truyền đạt rằng chúng ta sẵn sàng thao tác làm việc hoặc bất cứ lúc nào)

Say “glad lớn help.” This conveys that you are happy to lớn help your friend or acquaintance with the job or task. For instance, if your friend says “thanks for helping me install my new bookshelf.” You could say, “glad to help.

Xem thêm:

(Nói rằng vô cùng vui khi được góp đỡ. Hãy nói vấn đề đó rằng chúng ta rất vui lúc được giúp đỡ đồng đội hoặc tín đồ quen của doanh nghiệp với quá trình hoặc nhiệm vụ. Chẳng hạn, trường hợp bạn của người sử dụng nói lời cảm ơn vì đã giúp tôi thiết đặt giá sách mới của mình. Chúng ta cũng có thể nói, siêu vui lúc được giúp đỡ)

4. Watch your body language. Your expression and toàn thân language can help make you seem sincere, personable, & helpful. When accepting thanks, remember khổng lồ smile. Make eye contact with the other person as you speak, & nod along khổng lồ what they say. Avoid crossing your arms or looking away.

(Xem ngôn ngữ cơ thể của bạn. Biểu thị và ngôn ngữ khung người của chúng ta có thể giúp bạn có vẻ như chân thành, cá tính và hữu ích. Khi nhấn lời cảm ơn, hãy lưu giữ mỉm cười. Tiếp xúc bằng mắt với những người khác khi chúng ta nói và đồng ý với phần lớn gì chúng ta nói. Tránh khoanh tay hoặc chú ý đi chỗ khác)

5. Make people feel special. When replying to “thank you,” it is best to lớn offer a response that makes them feel that your relationship with them is special và unique.

(Làm mang lại mọi bạn cảm thấy quánh biệt. Khi vấn đáp trên mạng, cảm ơn bạn, rất tốt là đưa ra câu trả lời khiến họ cảm thấy mối quan liêu hệ của doanh nghiệp với họ thật đặc biệt quan trọng và độc đáo)

For instance, you might say, “That’s part of the complete commitment to lớn service that you can expect when you vì chưng business with me.”

(Chẳng hạn, bạn cũng có thể nói, kia là một trong những phần của cam kết hoàn thành dịch vụ mà chúng ta có thể mong đợi khi bạn làm bài toán với tôi)

Try saying, “That’s what good business partners vị for one another. Thanks for doing business with us.”

(Hãy test nói, đó là đông đảo gì đối tác kinh doanh giỏi làm cho nhau. Cảm ơn bởi vì đã làm ăn kèm chúng tôi)

If you know anything about the client, you can personalize the message. For example, you can say, “It is always a pleasure working with you. I hope your big presentation goes well next week.”

(Nếu các bạn biết bất cứ điều gì về khách hàng hàng, chúng ta cũng có thể cá nhân hóa tin nhắn. Ví dụ, chúng ta cũng có thể nói: “Luôn luôn là một niềm vui khi làm việc với bạn. Tôi hi vọng bài thuyết trình lớn của bạn sẽ diễn ra xuất sắc đẹp vào tuần tới)

6. Say “You’re very welcome.” This is a classic response and keeps things simple.

(Nói tôi khôn cùng sẵn lòng. Đây là 1 phản ứng truyền thống và giữ đầy đủ thứ 1-1 giản)

For instance, when a partner says “Thanks for writing up the contract,” you can simply say, “you’re very welcome.”

(Chẳng hạn, khi một công ty đối tác nói lời cảm ơn do đã viết lên phù hợp đồng, chúng ta cũng có thể nói đơn giản và dễ dàng là, các bạn rất sẵn lòng)

7. Offer a warm reply khổng lồ a customer or client. When dealing with a customer or client, you want to lớn convey your appreciation for their business.

(Đưa ra câu trả lời ấm áp dành mang đến khách hàng. Khi giao dịch với người tiêu dùng , bạn muốn truyền đạt sự reviews cao vì các bước của họ.)

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hầu như mẫu câu như sau

Tell your customer or client, “We appreciate your business.” Use a sincere và warm tone. This tells the customer that you are grateful for their business.

(Nói với người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng của bạn, công ty chúng tôi đánh giá chỉ cao quá trình của doanh nghiệp lớn bạn. Điều này nói với người sử dụng rằng chúng ta biết ơn công ty lớn của họ.)

Reply, “I’m happy to help.” This tells the customer that you enjoy your job and are keen to lớn help them. If you are serving a customer in a retail store và they “thank you” for showing them the options for a particular product, you could say, “I’m happy khổng lồ help.”

(Trả lời, tôi hết sức vui khi được góp đỡ. Điều này nói với khách hàng rằng bạn thích công việc của doanh nghiệp và khôn xiết muốn trợ giúp họ. Nếu bạn đang ship hàng một khách hàng trong một cửa ngõ hàng nhỏ lẻ và bọn họ cảm ơn bạn vì đang chỉ mang lại họ các tùy chọn mang lại một thành phầm cụ thể, bạn có thể nói, tôi đã hết sức vui lúc được góp đỡ.)

Reply khổng lồ thank you emails in a way that fits your personality và audience. There is no standard for replying to “thank you” in an email. Your response should fit the expectations of your audience và your personality.

(Trả lời cảm ơn thư điện tử theo cách cân xứng với tính giải pháp và đối tượng của bạn. Không có tiêu chuẩn nào để trả lời trên mạng, cảm ơn bạn trong một email. Bội nghịch ứng của doanh nghiệp phải tương xứng với ước ao đợi của khán giả và tính giải pháp của bạn.)

Use thư điện tử in a way that fits your personality. If you are a chatty or outgoing person, go ahead & say “you’re welcome” or “it’s my pleasure” in response khổng lồ a “thank you” thư điện tử or text message.

(Sử dụng e-mail theo cách tương xứng với tính cách của bạn. Nếu như khách hàng là một người hay nói chuyện phiếm, hãy thường xuyên và nói rằng bạn sẽ chào đón bạn hoặc là bạn, đó là thú vui của tôi, để đáp lại một lời cảm ơn của bạn.)

Consider your audience when replying via thư điện tử or text. Younger audiences might not expect a reply lớn an email or text saying “thank you.” Older people often have different expectations for etiquette, & may very well appreciate a reply such as “you’re welcome.”

(Xem xét đối tượng của khách hàng khi vấn đáp qua email hoặc văn bản. Khán giả nhỏ tuổi tuổi hơn rất có thể không muốn đợi trả lời email hoặc lời nhắn nói lời cảm ơn của bạn. Bạn già thường sẽ có những kỳ vọng khác biệt về nghi thức làng giao, và rất hoàn toàn có thể đánh giá cao một câu trả lời như là các bạn chào đón.)

You may want khổng lồ avoid emojis, smileys, và other images when responding lớn someone in email. These may be too informal for the situation.

(Bạn rất có thể muốn tránh biểu tượng cảm xúc, mặt cười và các hình ảnh khác khi trả lời ai kia trong email. Đây hoàn toàn có thể là quá không bằng lòng cho tình hình.)

Như vậy chúng ta đã cùng tò mò về chân thành và ý nghĩa “you are welcome là gì”, bí quyết dùng và một trong những cách đáp trả lại lúc ai đó nói lời cảm ơn ” thank you” với bạn. Rất mong nội dung bài viết của công ty chúng tôi nhận được góp phần ý kiên từ bỏ quý độc giả.